Synergy Accessibility Tips Chế độ Trợ năng

Kích hoạt Tài khoản Phụ huynh

 

Xin vui lòng trả lời các câu hỏi sau.

Nếu bạn có thể trả lời có cho một trong những câu hỏi, xin vui lòng bấm vào nút trở lại để đăng nhập và sử dụng tên người dùng và mật khẩu ParentVUE của bạn đang có.. Nếu bạn cần trợ giúp thêm, xin vui lòng liên hệ với trường học của bạn.

Ban đang có một học sinh đang theo học tại trường thuộc Khu Học Chánh North Clackamas (kể cả học sinh đang học tại trường nam châm hay trường bán công) không?
Bạn đã bao giờ có một học sinh ghi danh trong khu học chánh Bắc Clackamas?